XI CONCURSO PEREGRINOS MUSICAIS 2021

Por primeira vez convócase o Concurso Peregrinos Musicais de xeito online e internacional.

Poderán participar todos os músicos de calquer nacionalidade e instrumento, ata 24 anos.

Repertorio de libre elección.

Os premios consistirán na participación no Festival Peregrinos Musicais* e inclúen:

  • Un concerto como solista coa Real Filharmonía de Galicia.
  • Un premio do público de 1000 euros.
  • 6 Diplomas “Gañador do Concurso Internacional” e Diplomas de participación a tódolos participantes.
  • Outros concertos no marco do festival.

*O Festival terá lugar en Santiago de Compostela, España, do 11 ao 19 de Setembro do 2021

Cuota de inscrición

85 euros

Teléfono

+34 626 738 695

BASES

1. Poderán participar todos os músicos de calquer nacionalidade ata 24 anos. Divididos en dúas categorías:
I. A: 11-16 anos.
II. B: 17-24 anos.
2. Non poderán participar no concurso os intérpretes que xa tocaran coa Real Filharmonía de Galicia en anteriores ediciones do Festival.
3. O prazo de inscripción será dende a publicación das bases ata o día 7 de xuño.
4. O 8 de xuño enviarase a cada concursante unha PALABRA CLAVE, que deberá dicir no vídeo e tendrá ata o día 15 de xuño ás 23:59 para realizalo, subilo a calquera das plataformas (youtube, google drive, etc) e enviar o link á organización. No caso de non facerlo no prazo
establecido, perderase o dereito de seleción e a inscripción.
5. A inscripción no concurso conleva a aceptación integra das bases e o consentimento do tratamento dos datos, as imaxes e os vídeos. A organización reservase o dereito a publicar estos materiais nos seus canles.
6. As decisións do xurado son inapelables.
7. O coste da inscripción é de 85 euros. Salvo causa de forza maior, debidamente xustificada, non se devolverá o importe da inscripción.
8. O candidato, no caso de resultar gañador, comprometese a acudir aos eventos do Festival nos que esté programado. No caso de non aceptar todos os compromisos pode ser descalificado.
9. O pianista acompanante no festival corre a cargo da organización. No caso de que o concursante queira actuar co seu pianista, corre a cargo do concursante.
10. A documentación deberá enviarse a través do formulario de inscripción que está na páxina web: https://peregrinosmusicales.com/inscripcion-2021
11. Os gastos da viaxe, manutención e aloxamento corren a cargo do concursante.
12. No caso de que o Festival non se celebre por unha causa de forza maior, a organización do festival comprometese a convocalo noutras datas ou devolver a cota de inscripción aos gañadores.

REPERTORIO

1. Constará dun repertorio libre de mínimo 10 minutos e ata un máximo de 30 minutos, con obras de instrumento solista (con ou sen pianista acompanante) sendo obligatorio para instrumentistas, a lo menos, unha obra para instrumento sólo.
2. Obra para instrumento solista e orquestra*. Pódese presentar tanto un movemento como o concerto enteiro.
*A plantilla da orquestra é a seguinte: (http://www.rfgalicia.org/es/integrantes-rfg-2/), aseguradevos que vosa obra é compatible coa plantilla, no caso de que a peza requira reforzos na plantilla, consultade coa organización (concurso@peregrinosmusicales.com).

CONDICIÓN DOS VÍDEOS

1. Deberán ser DOUS vídeos. Un co repertorio solista e outro coa obra para solista e orquestra.
2. Non pode tener cortes ni ediciones.
3. A cámara debe estar fixa.
4. O concursante debe dicir, claramente, a palabra clave enviada pola organización antes da interpretación.
5. Na descripción do vídeo debe constar: Nome e apelidos, categoría e idade do participante, nome do concurso, obras, autor, opus e minutaxe de cada obra.
6. En todo momento debe verse ao participante de corpo enteiro.
7. No comenzo do vídeo, o decir a palabra clave, o candidato debe baixarse a mascara no caso de levarla.
8. O pianista acompanante no vídeo do concurso corre a cargo do participante, sendo obligatorio no caso de que a peza lo requira.

INSCRIPCIÓN

1. A través do formulario de inscripción desta mesma páxina.

PROCESO DE SELECCIÓN

1. Unha vez recibida e revisada a documentación enviarase un correo confirmando a inscripción ao concurso.
2. O 7 de xuño, a organización proporcionará aos participantes a palabra clave que deberán utilizar na grabación do vídeo.
3. O concursante deberá subir os vídeos á plataforma e unha vez subidos, deberá enviar os dous enlaces á organización nun só correo, antes do MARTES 15 DE XUÑO ÁS 23:59 h.

XURADO

O Xurado estará formado por músicos e persons relacionadas co mundo musical de reconocido prestixio internacional.

RESULTADOS

Os resultados serán partillados nos canles oficiais do Concurso a 3ª semana de xuño.

PARTICIPANTES NO FESTIVAL

No festival participarán os seleccionados no XI Concurso Peregrinos Musicais, os ganadores das Bolsas Peregrinos Musicais, provenientes de Cursos de Veran 2019 e músicos profesionais de reconocido prestixio internacional.

PREMIOS

Concederanse TRES premios idénticos en cada categoría, no caso de non conceder todos os premio nunha de elas, poderán otorgarse na outra.

Consistirán na participación en varios dos concertos do Festival Peregrinos Musicais 2021 incluendo un como solista coa Real Filharmonía de Galicia.

Premio do público, patrocinado pola Xunta de Galicia: 1000 euros.

O gañador será elixido polo público asistente a dito concerto. Os participantes neste concerto serán TODOS os músicos que accederan a unha praza do festival mediante concurso o bolsa.

O xurado reservase a posibilidad de NON conceder todos os premios.

O acto de entrega de diplomas tendrá lugar o día do concerto dos participantes coa Real Filharmonía de Galicia.

Cargando