Clases maxistrais e cursos: Música A-MI-La-Do na Escola de Altos Estudios Musicais de Santiago, así como nas últimas edicións do Festival Peregrinos Musicais, noutras sedes. Profesores de talla mundial, como Ara Malikian, Luis Fernando Pérez, José M. Álvarez Losada, Ilona Sie Dhian Ho, Amparo Lacruz, Sergey Arutyunyan, etc.)