REPERTORIO

1. Constará dun repertorio libre de mínimo 10 minutos e ata un máximo de 30 minutos, con obras de instrumento solista (con ou sen pianista acompanante) sendo obligatorio para instrumentistas, a lo menos, unha obra para instrumento sólo.
2. Obra para instrumento solista e orquestra*. Pódese presentar tanto un movemento como o concerto enteiro.
*A plantilla da orquestra é a seguinte: (http://www.rfgalicia.org/es/integrantes-rfg-2/), aseguradevos que vosa obra é compatible coa plantilla, no caso de que a peza requira reforzos na plantilla, consultade coa organización (concurso@peregrinosmusicales.com).