PREMIOS

Concederanse TRES premios idénticos en cada categoría, no caso de non conceder todos os premio nunha de elas, poderán otorgarse na outra.

Consistirán na participación en varios dos concertos do Festival Peregrinos Musicais 2021 incluendo un como solista coa Real Filharmonía de Galicia.

Premio do público, patrocinado pola Xunta de Galicia: 1000 euros.

O gañador será elixido polo público asistente a dito concerto. Os participantes neste concerto serán TODOS os músicos que accederan a unha praza do festival mediante concurso o bolsa.

O xurado reservase a posibilidad de NON conceder todos os premios.

O acto de entrega de diplomas tendrá lugar o día do concerto dos participantes coa Real Filharmonía de Galicia.