Ampliouse o prazo de inscrición ata o 12 de maio.

A palabra clave enviarase o mesmo día da inscrición.

Os vídeos mandaranse antes do 12 de maio ás 23:59h.

Poden participar todos os músicos de calquera nacionalidade e instrumento, ata os 24 anos.

O repertorio é libre.

“Gran Prix” de 1.000 €

Recital cun caché de 500 €.

BASES

 • Poden participar todos os músicos de calquera nacionalidade ata os 24 anos. Dividido en dúas categorías: A: 0-16 anos. B: 17-24 anos.
 • Non poderán participar no certame os intérpretes que xa tocaran coa Real Filharmonía de Galicia en anteriores edicións do Festival.
 • O prazo de inscrición será desde a publicación destas bases ata o 1 de maio.
 • O día 2 de maio enviaráselle a cada concursante unha palabra clave, que deberá dicir no vídeo e terán ata o 6 de maio ás 16:00 horas para facelo, subila a calquera das plataformas (youtube, google drive, etc.) e enviar a ligazón á organización. No caso de non facelo no prazo establecido, perderase o dereito de selección e inscrición.
 • A inscrición no concurso supón a plena aceptación das bases e o consentimento para o tratamento de datos, imaxes e vídeos. A organización resérvase o dereito de publicar estes materiais nas súas canles oficiais.
 • As decisións do xurado son inapelables.
 • O custo da inscrición é de 85 euros. Salvo causa de forza maior debidamente xustificada, non se devolverá o importe da inscrición.
 • O candidato, en caso de pasar á quenda presencial, comprométese a asistir aos actos do Festival nos que estea programado. No caso de non aceptar todos os compromisos, poderás ser descualificado.
 • O pianista acompañante na fase presencial é responsabilidade da organización. No caso de que o concursante queira actuar co seu pianista, é responsabilidade do concursante.
 • A documentación debe enviarse a través do formulario de inscrición que se atopa: aquí
 • Os gastos de desprazamento, manutención e aloxamento corren a cargo do concursante
 • No caso de que a fase presencial se suspendese por causa de forza maior, a organización do festival comprométese a convocala noutras datas ou devolverlles aos gañadores a cota de inscrición.

REPERTORIO E FASES

En liña:

Constará de dous programas:

 • Repertorio libre: (entre 10 e 30 minutos): constará de polo menos unha obra para instrumento solista (sen pianista acompañante no caso de instrumentistas e vocalistas).
 • Obra para instrumento solista e orquestra: Consistirá nunha obra para instrumento solista e orquestra (solicitar o traballo á organización ou consultar a plantilla da orquestra). Pódese presentar tanto un movemento como o concerto completo. (O vídeo pode ser gravado cun piano acompañante)

*A Platilla da orquestra é o seguinte (http://www.rfgalicia.org/es/template), no caso de que a peza requira reforzos no modelo, consulte coa organización.

Presencial

Interpretarase o mesmo repertorio que na fase online, enmarcando os concertos dentro do Festival de Peregrinos Musicais, incluindo un como solista coa orquestra Real Filharmonía de Galicia.

*A organización aceptará lixeiras variacións nos programas presentados.

CONDICIÓNS VIDEOS

 • Debe haber DOUS vídeos. Un co repertorio de instrumentos solistas e outro co traballo para solista e orquestra.
 • Non podes facer recortes nin edicións.
 • A cámara debe estar parada.
 • O concursante debe ir vestido adecuadamente.
 • O concursante debe dicir claramente a palabra clave enviada pola organización antes da actuación.
 • A descrición do vídeo en YouTube debe incluír: nome do participante, categoría á que se presenta e idade, nome do concurso, obras, autor, opus e acta de cada obra.
 • O corpo completo do participante debe verse en todo momento.
 • Ao comezo do vídeo, no momento de dicir a palabra clave, o candidato debe baixar a máscara, se a leva posta.
 • O pianista acompañante para o vídeo do concurso é responsabilidade do participante, sendo obrigatorio no caso de que a obra o requira.

INSCRICIÓN

Formulario de inscrición: aquí

PROCESO DE SELECCIÓN

 1. Unha vez recibida e revisada a documentación, enviarase un correo electrónico confirmando a inscrición no concurso.
 2. O día 2 de maio a organización porase en contacto cos participantes para facilitarlles a palabra clave que deberán utilizar na gravación do vídeo.
 3. O concursante deberá subir os vídeos a youtube e unha vez subidos deberá enviar os dous enlaces á organización nun único correo electrónico, antes do 6 de maio ás 16:00 horas a contest@peregrinosmusicales.com

XURADO

O xurado estará composto por músicos e persoas relacionadas co mundo musical de recoñecido prestixio internacional.

RESULTADOS

Os resultados publicaranse nas canles oficiais do Concurso antes do 14 de maio.

PARTICIPANTES NO FESTIVAL

A fase presencial consiste na participación no festival.

PREMIOS

Gran Prix patrocinado pola Xunta de Galicia: 1.000 euros.

Un recital dentro da programación dos actos de Peregrinos Musicais cun caché de 500€.

A Asociación resérvase o dereito de non otorgar o premio do recital.

O gañador do Gran Premio será elixido polo público asistente aos concertos.

No caso de producirse un erro nas bases doutras linguas, tomaranse como referencia as bases en castelán.

A entrega do premio terá lugar o 14 de xullo despois da actuación coa Real Filharmonía.