A inscrición para o XIII Certame Internacional de Peregrinos Musicais estará aberta ata o 15 de marzo de 2023.

PREMIOS: 6 prazas para formar parte da XIII Festa dos Peregrinos Musicais

Premio do Público 1.000 €
Concertos en escenarios emblemáticos de Santiago de Compostela
Concerto como solista coa Real Filharmonía de Galicia
Concerto cun caché de 500€

O xurado está formado por músicos de recoñecido prestixio internacional

Convócase o XIII Certame de Peregrinos Musicais

Será en liña e está dirixido a todas as nacionalidades e a todos os instrumentos, incluída a voz.

BASES

 1. Poderán participar todos os músicos de calquera nacionalidade ata os 24 anos. (É posible que non teñan cumpridos 25 anos antes da finalización da data de inscrición). Dividido en dúas categorías:
  A: artistas novos galegos
  B: artistas novos nacionais e internacionais
 2. A inscrición no concurso supón a plena aceptación das bases e o consentimento para o tratamento de datos, imaxes e vídeos. A organización resérvase o dereito de publicar esta información nas súas canles.
 3. Non poderán participar os intérpretes que xa tocaran coa Real Filharmónica en edicións anteriores.
 4. O candidato, en caso de resultar gañador, comprométese a acudir aos actos do XIII Festival Musical de Peregrinos (última semana de xuño/primeiro de xullo), salvo causa de forza maior. Se non asiste ao Festival, perderás todos os dereitos.
 5. As decisións do xurado son inapelables.
 6. Salvo causa de forza maior debidamente xustificada, non se devolverá o importe da inscrición.
 7. Os gastos de viaxe, manutención e aloxamento corren a cargo do concursante.
 8. O prazo de inscrición será desde a publicación destas bases ata o 15 de marzo de 2023.
 9. O día 16 de marzo enviaráselle a cada concursante unha PALABRA CLAVE, que deberá dicir no vídeo e disporá dun prazo dunha semana para facelo, subila a YouTube e enviar o enlace á organización. No caso de non facelo no prazo, perderase o dereito de selección e inscrición.
 10. O pianista acompañante no festival é responsabilidade da organización. No caso de que o concursante queira actuar co seu pianista, é responsabilidade do concursante.
 11. O pianista acompañante para a gravación do vídeo é responsabilidade do participante.
 12. O prezo da inscrición é de 60 €.

REPERTORIO
Constará de dúas partes:

 • Programa libre (10′ a 30′): Para instrumentistas e vocalistas é obrigatorio un traballo para instrumento solista.
 • Peza solista con orquestra: movemento ou movementos dun concerto de libre elección. Debe ser apto para a plantilla da orquestra Real Filharmonía de Galicia.

CONDICIÓNS DO VIDEO

Debe haber DOUS vídeos. Un co repertorio libre e outro coa obra para solista e orquestra.
Non podes ter educación nin edicións.
O concursante debe dicir claramente a palabra clave.

XURADO

O xurado estará composto por músicos e persoas relacionadas co mundo musical de recoñecido prestixio internacional.

RESULTADOS

Os resultados publicaranse o 1 de abril de 2023 nas canles oficiais do festival.

PREMIOS

 • 6 invitacións para formar parte do XIII Festival de Peregrinos Musicais (2 recitais compartidos, un concerto como solista coa Real Filhamonía de Galicia).
 • Gran Premio do público: 1.000 €
 • Recital dentro da programación da Asociación de Peregrinos Musicais. Caché 500 € (IVE incluído).