O Teu Xacobeo: Throughout the 19-21 season, we organized 38 concerts on the Xacobeas routes in Galicia, with internationally renowned ensembles (ProMúsica, Duet DeLis, Quinta Corda, Trio Metamorfosis, Rubens Consort, Matangi Quartet, Rastrelli Quartet , among others)